TÈCNICA PIANÍSTICA

El prestigiós pianista i musicòleg Luca Chiantore de Musikeon, des de l’ESMUC, ens serveix un tast sobre la història de la interpretació pianística. I ens crea alguns dubtes, com ara… el famós “Para Elisa” és de Beethoven?

Enllaç al reportatge del programa Nydia de TV3, a partir del 9’45”:

Tècnica pianística amb Luca Chiantore