FALLES I CORONAVIRUS

La cancel·lació i  l’ajornament de les Falles arreu del País Valencià és un fet gairebé únic en la història que, ara, té molt a veure amb el fet que a la festa del Cap i Casal hi haja una assistència tan multitudinària, tant de gent del país com de fora. Hem entrevistat l’activista i estudiós Jesús Peris per saber les conseqüències immediates de la suspensió preventiva pel Covid-19 i perquè explique, des dins, com colpeix el món faller. Peris és membre de l’Associació d’Estudis Fallers, de la qual fou president durant set anys, membre de la Falla Ripalda, Beneficència i Sant Ramon, que va presidir durant dos anys, i professor de la Facultat de Filologia de la Universitat de València. L’entrevista s’ha fet hores abans de saber-se la proposta de fer falles durant el mes de juliol, per això l’entrevista no s’entra en el detall de la nova convocatòria, això però no treu interès a les respostes de Peris que va al fons de la qüestió, malgrat l’abatiment que se li palpa en cada paraula.

LLegiu l’entrevista ací, a VilaWeb: